OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W Warszawie, 10 listopada 2013 r., w przededniu Święta Niepodległości, miało miejsce robocze spotkanie krajowych organizacji harcerskich. Uczestniczyli w nim przedstawiciele statutowych władz Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerskiego i Royal Rangers Polska.

Przedmiotem spotkania była ocena stanu otoczenia prawnego funkcjonowania harcerstwa w Polsce oraz ustalenie sposobu dalszych wspólnych działań na rzecz koniecznych zmian w tym zakresie. Uczestnicy zadeklarowali wolę współpracy, w tym w relacjach z podmiotami zewnętrznymi oraz w rozwiązywaniu problemów ważnych dla całego ruchu harcerskiego.

Przedstawicielami naszej organizacji podczas spotkania byli Piotr Sitko HR – przewodniczący zarządu Skautów Europy, Marek Mucha HR – przewodniczący rady naczelnej  i Dominika Pruszczyńska HR – sekretarz krajowy.